รัฐบาลไทยได้ลงทุนอย่างมากในรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงเมืองต่างๆเช่นกรุงเทพฯหัวหินและเชียงใหม่กับเมืองรองเช่นน่านและสุราษฎร์ธานี นี่จะช่วยปรับปรุงการท่องเที่ยวในพื้นที่เหล่านี้ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นเมืองที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเติบโตทางเศรษฐกิจ รัฐบาลวางแผนที่จะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศในขณะที่ในปี 2562

มีมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 2 พันล้านล้านเยน อีกวิธีหนึ่งในการโปรโมตเมืองรองคือการใช้อีคอมเมิร์ซซึ่งจะอนุญาตให้สินค้าในท้องถิ่นในเมืองรองจำหน่ายทั่วประเทศและต่างประเทศได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจในพื้นที่ดังกล่าวและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่งขึ้นตามที่นายสมคิดกล่าว สมคิดคาดการณ์การเติบโตของ GDP อย่างน้อยร้อยละ 3.3 ในไตรมาสที่สี่ของปีนี้และบอกว่าเขาเป็นบางเจริญเติบโตของ GDP 2018 จะเป็นอย่างน้อยร้อยละ 4 อาจจะสูงขึ้น เขาอ้างถึงการลอบวางระเบิดในสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนหลังการประชุมสุดยอด G20 เป็นเหตุผลสำคัญในการมองโลกในแง่ดีของเขาคาดว่าการส่งออกของไทยจะยังคงเติบโตและผลักดันตัวเลข GDP ต่อไป