นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายหุ่นยนต์ประมาณ 200 แห่งในประเทศไทยเพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ต่างๆเช่นความบันเทิงและภาคอาหารนอกเหนือไปจากอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ นายเฉลิมพลกล่าวว่า บริษัท ได้เริ่มดำเนินการผลิตหุ่นยนต์เมื่อ 9 ปีที่แล้วโดยมีผลิตภัณฑ์แรกออกมาเป็น Dinsow บริษัท ได้ดำเนินการกับ Dinsow และ Dinsow แบบสแตนด์อโลน จะใช้เงินมากกว่า 100 ล้านบาท

ในการวิจัยและพัฒนาภายในสิ้นปีนี้และมีกำลังการผลิตมากกว่า 400 หุ่นยนต์ต่อปี “ฉันหวังว่าหุ่นยนต์ของฉันจะถูกติดตั้งในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลทุกแห่งในเอเชียภายในสามปีข้างหน้า” นายเฉลิมกล่าว เขากล่าวว่า บริษัท กำลังพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าระบบนิเวศสำหรับผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ที่สามารถดูแลคนชราและผู้ป่วยที่นอนรางได้เพิ่มแอปพลิเคชันบนมือถือและตลาดที่เหมาะสำหรับความต้องการของผู้สูงอายุ