เมืองหลวงเก่าของประเทศลาวหลวงพระบางที่สวยงามเป็นที่ตั้งของวัดที่มีสีสันและทิวทัศน์ธรรมชาติที่น่าทึ่งหลวงพระบางมักถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ทางจิตวิญญาณที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากเมืองนี้ตั้งอยู่ที่ก้นหุบเขาในภาคกลางของประเทศลาวและมีแม่น้ำไหลผ่านกลางแม่น้ำหลวงพระบางทำหน้าที่เป็นที่ตั้งของอาณาจักรแห่งแรกในลาว

ตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 ถึง 16 โดยที่หลวงพระบางถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ยาวนานในเส้นทางสายไหม ต่อมาถูกยึดครองโดยชาวฝรั่งเศสในช่วงปลายยุค 1890 และเมื่อเวลาผ่านไปความกลมกลืนของสถาปัตยกรรมยุโรปและลาวทำให้เกิดความเป็นเมืองที่โดดเด่นหลวงพระบางซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นมรดกโลกในปี 1995 ยังคงเป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมและศิลปะของประเทศต่อไป นอกจากสถาปัตยกรรมที่งดงามแล้วหลวงพระบางยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามเช่นน้ำตกกวงสีสามชั้นและภูเขาภูซีซึ่งมีบันได 300 ขั้นที่จะพาคุณไปยังพื้นที่ชม