การประชุมคณะรัฐมนตรีมือถือครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่จังหวัดทางภาคใต้ของจังหวัดชุมพรเมื่อวันที่ 21 ส.ค. ผู้ช่วยโฆษกของรัฐบาลพ. ต. ตากสินแสงขันกล่าวในวันนี้

นายทักษิณชุ ณ หะรักษ์นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปตรวจสอบโครงการต่างๆของรัฐบาลในจังหวัดระนองและชุมพรเมื่อวันที่ 20 สิงหาคมก่อนที่จะเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีมือถือในชุมพรในวันรุ่งขึ้น

การประชุมจะมุ่งเน้นการดำเนินการโครงการภาครัฐในสองกลุ่มจังหวัดทางใต้ จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลบนชายฝั่งทะเลอันดามัน และจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชพัทลุงสุราษฎร์ธานีและสงขลาบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย

รองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายให้เป็นประธานการประชุมเตรียมการสำหรับการเดินทางคณะรัฐมนตรีมือถือ