สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำลังเตรียมร่างข้อบังคับเพื่อรองรับการเปิดตัวการทำฟาร์มกัญชาทางการแพทย์ที่กำลังจะมาถึง ดร. สุรโชคตั้งวิวัฒน์รองเลขาธิการองค์การอาหารและยาเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าข้อบังคับเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ในประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการอนุมัติการเพาะปลูกการผลิตและการนำเข้า ตัวอย่างเช่นตอนนี้เราวางแผนที่จะอนุญาตให้องค์กรชุมชน

สามารถขอใบอนุญาตขยายกัญชาทางการแพทย์ได้เช่นกัน ตามที่เขาพูด“ การปลูกฝังระบบปิด” สำหรับกัญชาทางการแพทย์ไม่ได้หมายความว่ากัญชาจะต้องปลูกภายในโรงเรือนเท่านั้น มันเป็นเพียงว่ากัญชาต้องเติบโตในพื้นที่ที่มีรั้วที่ชัดเจนและระบบป้องกันการโจรกรรม สุรโชคอธิบายว่าผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ควรมียามรักษาความปลอดภัยตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้กัญชาถูกเบี่ยงเบนจากตลาดมืด